Poradíme vám: Jak na daňové přiznání

Povinnost řešit daň z příjmů za období roku 2020 se blíží. Na následujících řádcích se dočtete, které nejdůležitější aspekty byste při vyplňování daňového tiskopisu neměli opomenout, odkud si stáhnout interaktivní formuláře a další důležité informace.

Než se pustíte do vyplňování

O tom, že by se snad lhůta pro odevzdání daňového tiskopisu za rok 2020 měla tak jako vloni posunout, ministerstvo financí mlčí. Počítejme tedy s nejzazším stanoveným termínem, kterým je 3. května 2021. Novinkou je, že pokud budete přiznání podávat elektronicky, máte na to trochu víc času, konkrétně do 1. června. 

Než otevřete příslušný formulář, je dobré připravit si potřebné dokumenty. Tedy ty, které prokazují váš nárok na odečitatelné položky a také slevy na dani. Konkrétně to znamená potvrzení o studiu, o zaplacených úrocích z hypotéky, o zaplaceném pojistném na životní pojištění, potvrzení ze školky atd.   

Dalším krokem by mělo být rozhodnutí, jestli budete uplatňovat výdajové paušály, nebo skutečné náklady v podnikání. Obecně lze říct, že zvolit skutečné výdaje bývá výhodnější tehdy, jestliže znatelně přesahují procentuální hranici. Druhou variantu pak byste měli upřednostnit v situaci, kdy jsou vaše skutečné výdaje nižší než ty paušální. Anebo jsou vaše skutečné příjmy vyšší, ale nestojí to za potřebné administrativní úsilí. 

Udělá to skoro celé za vás

Pro samotné vyplnění je nejsnazší cestou využít interaktivní formulář. Stačí totiž do něj zadat pouze příjmy a výdaje, výši daně už dopočítá sám. Aby vám systém takto posloužil, je ale potřeba dodržet pár věcí. Předně je důležité pozorně vyplnit identifikační údaje, tzn. DIČ, jméno, datum narození, rodné číslo, IČO a variabilní symbol, který vám přidělila správa sociálního zabezpečení. Udělejte to opravdu pečlivě, protože údaje se pak překopírují do celého přiznání. 

Stáhněte si: 

Téměř všichni podnikatelé se budou zabývat druhou částí druhého oddílu. V Příloze č. 1 musíte zaškrtnout, jestli jste zvolili skutečné nebo paušální výdaje. Na její druhé straně se doplňují údaje o vaší činnosti. Jestliže jste svojí činnost vykonávali po celé zdaňovací období, vyplňte jen počet měsíců.

Přicházejí nezdanitelné částky, a to ve třetím oddílu na stejném listu. Dále je třeba uplatnit slevy, to uděláte na třetí stránce přiznání, kde už je předvyplněná základní sleva na poplatníka. A podle toho, na které máte nárok, doplníte případně ostatní. Jsme na konci, poslední stránka přiznání je téměř kompletně předvyplněná, stačí jen dopsat počet příloh, které k přiznání přikládáte.

 

Nemáte peníze k dispozici? Pomůžou vám naše půjčky!

Pokud zrovna nemáte dostatek peněz na zaplacení daní či pojistného, což samozřejmě bývá značný výdaj, můžete využít některou z půjček od Fair Creditu.

Nabízíme:

Nejenom že vám je vyřídíme bleskově, navíc jsou bez skrytých poplatků. A z naší on-line kalkulačky se hned dozvíte, kolik zaplatíte. 

 

 

Jak podat přiznání

Podat daňové přiznání můžete buď osobně v podatelně finančního úřadu, také ho odeslat poštou (datum odeslání je den, kdy pošta zásilku přijala) a samozřejmě elektronicky. A to buď emailem, s připojeným elektronickým podpisem, anebo prostřednictvím datové schránky (pokud ji máte zřízenou ze zákona, máte povinnost ji pro podání daňového přiznání použít).

Pokud jde o termín, už jsme ho zmínili v úvodu. Nicméně platí, že se toleruje čtyřdenní zpoždění (jde o pracovní dny), to znamená, že bez sankcí to můžete udělat nejpozději do 7. května. Pokud vám ho bude připravovat daňový poradce, pak máte lhůtu do 1., resp. 8. července. 

Nezapomeňte na sociální a zdravotní

Nedílnou součástí daňového přiznání je samozřejmě přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení. Ten musíte podat nejpozději měsíc po odevzdání daňového tiskopisu. V případě, že využijete služby daňového poradce, máte navíc další tři měsíce, ale do 30. dubna o tom musíte místní správu sociálního zabezpečení informovat.      

Pochopitelně je třeba připravit i přehled pro zdravotní pojišťovnu. Formulář si stáhnete z webu konkrétní pojišťovny a vyplněný ho musíte odevzdat stejně jako tiskopis pro sociálku měsíc po odevzdání toho daňového. Také zde máte k dispozici další tři měsíce, využijete-li daňového poradce.

Stáhněte si:

Jste zaměstnanec? Možná také podáváte daňové přiznání

Za zaměstnance se o daň z příjmů obvykle stará zaměstnavatel. V některých případech ale musíte i jako zaměstnanec přiznání podat sami.

A to tehdy, když:

  • si k zaměstnání přivyděláváte si na DPP, DPČ nebo jako OSVČ,
  • máte na podnikatelských účtech úroky,
  • vám plynou příjmy z pronájmu či z kapitálového majetku,
  • jste obdrželi dary, které nejsou od daně osvobozené,
  • jste prodali nemovitost a příjem z jejího prodeje není od daně osvobozen.

Další Finance a ekonomika