Často kladené otázky

FAQ

1. Jak mohu o půjčku zažádat?

Zavolejte na naši bezplatnou infolinku 800 800 122 a sjednejte si schůzku s naším obchodním zástupcem, který za vámi přijde k Vám domů. Nemusíte nikam chodit. My přijdeme za vámi. Nebo vyplňte on-line žádost a my vám zavoláme zpět.

2. Kolik si mohu půjčit?

Fajn půjčku poskytujeme od 4 000 do 70 000 Kč. Pokud máte zájem o vyšší částku, zažádejte si o Fajn půjčku Max od 40 000 do 150 000 Kč. 

3. Jaké doklady budu potřebovat?

Pro získání půjčky si připravte platný občanský průkaz, doklad o bydlišti a doklady k doložení příjmů a výdajů za poslední 3 měsíce.

4. Jak mi budou peníze vyplaceny?

Na základě schválené žádosti o Fajn půjčku a po podepsání smlouvy o půjčce vám vyplatíme hotovost do rukou přímo u Vás doma. V případě Fajn půjčky Max jsou finanční prostředky vypláceny bezhotovostně na Váš bankovní účet.

5. Jak budu půjčku splácet?

Po celou dobu trvání Fajn půjčky se o vás bude starat váš obchodní zástupce, který od vás bude osobně vybírat splátky tak, abyste nemuseli kamkoli chodit. Půjčku splácíte v týdenním režimu v předem domluvených splátkách přímo obchodnímu zástupci. Fajn půjčku Max splácíte bezhotovostně z pohodlí domova na účet společnosti.

6. Co se stane, když nebudu moci splátku zaplatit?

V případě, že se dostanete do problémů, seznámíte svého obchodního zástupce se svou situací a ten spolu s manažerem navrhne optimální řešení.

7. Jaká je RPSN (roční procentní sazba nákladů) z mé půjčky?

RPSN je závislá na době splácení půjčky. Celkovou splatnou částku se dozvíte od obchodního zástupce při podpisu smlouvy. Tato celková částka je neměnná, vždy víte, kolik celkem splácíte.

8. Na co si mohu půjčit?

Fajn půjčkaFajn půjčka Max od Fair Creditu je bezúčelová. Můžete si půjčit na cokoliv. Stačí jen, když vyplníte on-line žádost nebo zatelefonujete na naši bezplatnou infolinku 800 800 122 a už následující den můžete mít peníze na nákup či zaplacení čehokoliv, po čem toužíte nebo co potřebujete.

9. Musím mít ručitele, když si budu chtít půjčit?

Pokud žádáte o půjčku u Fair Credit, žádného ručitele ani ručení nepotřebujete. Žádnou směnku ani zajištění nemovitostí nepožadujeme. Rychle a jednoduše posoudíme vaši schopnost půjčku splácet a navrhneme vám optimální výši Vaší půjčky.

10. Jakým způsobem mám přehled nad svojí půjčkou?

Obdržíte svoji vlastní Evidenci splátek, do které vám obchodní zástupce každou splátku zapíše, a tak máte přehled pořád. Navíc našim spotřebitelům nabízíme online přehled o jejich účtu přes webové rozhraní. Platí pro Fajn půjčky vyplácené v hotovosti.   

11. Jsem v insolvenci - mohu si zažádat o úvěr?

Pokud je zájemce o půjčku v současné době veden v Insolvenčním rejstříku, tak si ze zákona nemůže o půjčku zažádat.

12. Jsem v registru dlužníků nebo mám exekuce -  mohu si zažádat o úvěr?

Pokud zájemce může doložit příjem za poslední 3 měsíce, lze s ním vyplnit žádost o půjčku. Zájemce musí projít posouzením úvěruschopnosti. 

13. Bydlím na ubytovně - mohu si zažádat o úvěr?

V takovém případně nelze o úvěr zažádat.  Naše společnost zájemcům bydlícím na ubytovnách úvěry neposkytuje. 

14. Bydlím v hotelu či penzionu - mohu si zažádat o úvěr?

Jednou z podmínek pro získání úvěru je prokazatelný vztah k bydlišti - tzn. Smlouva o nájmu nebo Smlouva o podnájmu případně vlastnictví. Uvedená zařízení však neposkytují žadateli potřebnou Smlouvu o nájmu nebo podnájmu, takže v takovém případě nelze o úvěr zažádat. 

15. Jsem na mateřské, v důchodu, na úřadu práce - mohu si zažádat o úvěr?

Pokud zájemce může doložit příslušný příjem za poslední 3 měsíce, lze s ním vyplnit žádost o půjčku. Zájemce musí však projít následným posouzením úvěruschopnosti. 

16. Jsem cizinec - mohu si zažádat o úvěr?

Zájemce musí doložit potvrzení od Cizinecké policie, že má povolení k trvalému pobytu na území ČR (občané EU) nebo povolení k dlouhodobému pobytu (občané třetích zemí). 

17. Musí probíhat schůzky s obchodním zástupcem přímo v domácnosti?

Veškeré schůzky s obchodním zástupcem nebo zaměstnancem Společnosti se musí uskutečnit v domácnosti spotřebitele. V případě Fajn půjčky a hotovostního režimu splátek, bude obchodní zástupce docházet pro splátky do domácnosti spotřebitele. Fajn půjčka Max je splácena bezhotovostně na bankovní účet společnosti. 

18. Musí se splátky Fajn půjčky vybírat domácnosti?

Na výběru splátky se spotřebitel vždy dohodne s obchodním zástupce nebo zaměstnancem Společnosti. Výběr splátky však nemusí vždy probíhat v domácnosti spotřebitele. 

19. Mohu splácet úvěr měsíčně?

Společnost má u Fajn půjčky standardně zavedeny týdenní splátky při splatnosti úvěru na 45 nebo 60 týdnů. Pro stálé zákazníky nabízíme Fajn půjčku se splatností 78 týdnů až do výše 70 000 Kč. Měsíční splátky jsou možné pouze po domluvě s obchodním zástupcem, který požadavek projedná se zaměstnancem Společnosti. Fajn půjčka Max je splácena měsíčně v rozmezí 12 až 36 měsíců bezhotovostně na účet společnosti. 

20. Mohu splácet hotovostní Fajn půjčku na účet?

Splátky se vybírají v hotovosti přiděleným obchodním zástupcem, případně zaměstnancem Společnosti. Spotřebitel podepsal Smlouvu o hotovostním úvěru s hotovostním splácením. Na jiném způsobu splácení se musí spotřebitel domluvit se svým obchodním zástupcem, který požadavek musí projednat se zaměstnancem Společnosti.  

21. Jakým způsobem lze odstoupit od Smlouvy o spotřebitelském úvěru?

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o úvěru, a to písemně do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření.  Spotřebitel je povinnen vrátit Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení, částku úvěru v plné výši. Spotřebitel je povinen rovněž vrátit částku v hotovosti na příslušné pobočce Společnosti - případě poníženou o již zaplacenou splátku. 

22. Kde má Společnost v rámci České republiky zastoupení?

Společnost má pokrytí po celé České republice. 

23. Za jak dlouho mohu mít peníze k dispozici?

Rychlost vyplacení peněz záleží na vás. Pokud žádáte o úvěr, mějte vždy předem připravené veškeré dokumenty, které jsou k žádosti potřeba. Jedná se o 2 doklady totožnosti (Např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz či rodný list), potvrzení o příjmech (výplatní pásky, výpisy z účtu za poslední tři měsíce), pracovní smlouvu, v případě, že má žadatel vedlejší příjem pak je potřeba jej doložit. 

V případě, že zvolíte naši společnost Fair Credit, můžete mít peníze k dispozici velmi rychle. Naše společnost nabízí svým klientů možnost zavolat na bezplatnou infolinku, kde zanecháte na sebe kontakt. Do 24 hodin vás bude kontaktovat obchodní zástupce a domluví si s vámi osobní schůzku, na které Vás nejprve seznámí s veškerými podmínkami, poté s Vámi sepíše žádost o úvěr. Dále si Společnost taktéž ověřuje žadatelovu schopnost úvěr splácet. Je-li žádost schválena, dojde k vyplacení peněz. Výhodou u naší Společnosti je, že se vše odehrává v domácnosti spotřebitele a podle jeho časových možností. V případě Fajn půjčky Max pak probíhá schůzka dle domluvy se společností a následě probíhá výplata a měšíční splátky bezhotovostně. 

24. Co se stane, když nebudu moct půjčku splácet?

Jestliže jste se vlivem nepředvídatelných okolností dostali do tížívé situace nebo do budoucna očekáváte zhoršující se finanční situaci domácností, doporučujeme, abyste se co nejdříve obrátili na svého obchodního zástupce, který Vám pomůže najít řešení. Problémy se splácením proto neodkládejte, abyste svoji situacie ještě více nezhoršili. Fair Credit se bude snažit najít společné řešení, například formou odložení či rozložení splátek nebo splátkového kalendáře.

25. Mám v zaměstnání smlouvu na dobu určitou. Mohu získat úvěr?

Pokud splníte všechny podmínky pro získání úvěru (posouzení úvěruschopnosti atd.), můžete ho získat i v případě, že pracujete na dobu určitou. 

800 800 122 Klientská zóna

Slovník pojmů

Půjčka

Znamená závazek, který vzniká na základě uzavření smlouvy o půjčce (neboli smlouvy o spotřebitelském úvěru). Smlouva o půjčce se uzavírá mezi úvěrujícím, tedy tím, kdo půjčuje peníze a spotřebitelem, tedy tím, kdo si půjčuje. Spotřebitel se zavazuje úvěrujícímu splatit zapůjčené peníze do předem dohodnuté doby za předem domluvených podmínek.

Hotovostní režim půjčky

Hlavní výhodou hotovostního režimu je vyplacení finanční hotovosti spotřebiteli ihned po uzavření smlouvy. Jedná se o rychlý způsob vyplacení peněz přímo do rukou spotřebitele.

Bezhotovostní režim půjčky

Jedná se o půjčku provedenou bezhotovostním převodem peněz prostřednictvím peněžního ústavu, nejčastěji bankou. Finanční hotovost je tedy připsána na bankovní účet klienta.

Úroková sazba

Informuje o částce, kterou spotřebitel zaplatí navíc. Je to cena peněz, které si spotřebitel na určitou dobu půjčil od úvěrujícího. Vyjadřuje se v procentech.

RPSN

Vyjadřuje roční procentní sazbu nákladů. Udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s půjčkou, její správou a dalšími náklady, které jsou s půjčkou spojeny. RPSN u krátkodobých půjček (se splatností do období 1 roku) je procentuálně vyjádřeno výše, než v případě víceleté bankovní půjčku. RPSN zahrnuje veškeré náklady spojené s půjčkou.
 

Zobrazit další pojmy

Spokojení spotřebitelé

„Nemohla jsem včas splatit půjčku, ale společnost mi vyšla vstříc a dohodla se mnou individuální splátky.“ Jarmila Z., Plzeň
„S Fajn půjčkou jsem velmi spokojen, líbí se mi rychlost posouzení a schválení žádosti a následná výplata peněz.“ Jan Z., Liberec
„Oceňuji především to, že kvůli vyplácení peněz a výběru splátek nemusím nikam jezdit a vše se vyřídí u mě doma.“ Filip F., Náchod
„Líbi se mi, že můžu týdně platit menší částky než jednou měsíčně splatit větší sumu“. Ludmila V., Ostrava