O půjčkách

Naše férové půjčky

Společnost Fair Credit International, SE Vám přináší Fajn půjčku a Fajn půjčku Max:


 • HOTOVOSTNÍ půjčka poskytována prostřednictvím obchodního zástupce přímo v pohodlí domácnosti zákazníka
 • Od 4 000 do 70 000 Kč
 • Se splatností na 45, 60 nebo 78 týdnů*
 • Bezúčelová, tedy na cokoliv co potřebujete
 • S pojištěním
 • Bez ručení

Více informací


 • BEZHOTOVOSTNÍ půjčka poskytována prostřednictvím bankovního převodu přímo na Váš účet
   
 • Od 40 000 do 150 000 Kč
 • Se splatností 12 až 36 měsíců
 • Bezúčelová, tedy na cokoliv co potřebujete
 • S okamžitým převodem peněz
 • Bez ručení

Více informací

*Půjčka se platností 78 týdnů do výše 70 000 Kč je určena pouze pro stávající zákazníky.

 

800 800 122 Klientská zóna

Informace pro spotřebitele

Kontaktní údaje

Adresa

Fair Credit International, SE
Kubánské nám. 1391/11
100 000 Praha 10

Zelená linka
800 800 122

Orgán dohledu

Orgánem dohledu je Česká obchodní inspekce (se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2), a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění FCI k činnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru, nejdéle však do doby 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, tj. do 1. 6. 2018, kdy se nejpozději stane orgánem dohledu Česká národní banka (se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1).

Řešení soukromoprávních sporů

Fair Credit International, SE, uvádí, že kompetentním orgánem pro řešení soukromoprávních sporů je v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, soud, a v případech stanovených ustanovením § 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je k řešení sporů rovněž oprávněn Finanční arbitr (se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1)

§ 85 Pravidla poskytování rady

Fair Credit International, SE, uvádí, že společnost Fair Credit International, SE ani její obchodní zástupci neposkytují radu podle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru.

Interní mechanismus vyřizování stížností

Informace o pravidlech vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů naleznete v dokumentech ke stažení - Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

O půjčku lze zažádat prostřednictvím elektronického on-line formuláře nebo telefonicky na 800 888 120. Následně v co nejkratší době je žadatel kontaktován obchodním zástupcem, který na sjednané schůzce žadateli vše vysvětlí. Základní podmínky pro získání spotřebitelského úvěru jsou následující: Osoba starší 18 let, trvalý pobyt na území ČR, pravidelný zdroj příjmu. V případě, že se jedná o žadatele cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, musí doložit potvrzení k trvalému pobytu na území ČR (občané EU) nebo potvrzení k dlouhodobému pobytu (občané třetích zemí). 

Potřebné dokumenty pro získání spotřebitelského úvěru jsou následující: Platný občanský průkaz nebo povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu v ČR, doklad potvrzující adresu žadatelova bydliště (např. SIPO, nájemní smlouva apod.), doklad o pravidelném příjmu např. (Potvrzení o příjmu, daňové přiznání, výpis z účtu). 

V případě, že žadatel neposkytne úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení úvěruschopnosti, aby Fair Credit mohl provést posouzení úvěruschopnosti, nebude žadateli spotřebitelský úvěr poskytnut. 

Účel použití spotřebitelského úvěru

V případě Fajn půjčky, Fajn půjčky MAX se jedná o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno. 

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Přehled nejen o době trvání spotřebitelského úvěru našich férových půjček naleznete ZDE.  U hotovostní Fajn půjčky je splatnost 45 nebo 60 týdnů, stávajícím zákazníkům poskytujeme půjčku až do výše 70 000 Kč se splatností 78 týdnů. V případě bezhotovostní Fajn půjčky Max se splatnost pohybuje v rozmezí 12 až 36 měsíců. 

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele

Zápůjční úroková sazba je stanovena jako pevná pro celé období trvání smlouvy o Spotřebitelském úvěru a je přesně vyčíslena ve Smlouvě o Spotřebitelském úvěru. 

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů

Detaily viz kalkulačka na domovské stránce webu a v sekci O půjčkách.

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtů, četnosti a výše pravidelných splátek

Detailní informace o Fajn půjčce a Fajn půjčce Max naleznete v sekci O půjčkách.

Podmínky předčasného splacení 

U Fajn půjčky - viz bod č. 3 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

U Fajn půjčky MAX - viz bod č. 3 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

U Fajn půjčky - viz bod č. 5 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

U Fajn půjčky MAX - viz bod č. 5 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Dokumenty ke stažení

 

Další otázky

Pro další odpovědi na vaše otázky prosím navštivte sekci FAQ - Často kladené otázky.

 

Spokojení spotřebitelé

„Nemohla jsem včas splatit půjčku, ale společnost mi vyšla vstříc a dohodla se mnou individuální splátky.“ Jarmila Z., Plzeň
„S Fajn půjčkou jsem velmi spokojen, líbí se mi rychlost posouzení a schválení žádosti a následná výplata peněz.“ Jan Z., Liberec
„Oceňuji především to, že kvůli vyplácení peněz a výběru splátek nemusím nikam jezdit a vše se vyřídí u mě doma.“ Filip F., Náchod
„Líbi se mi, že můžu týdně platit menší částky než jednou měsíčně splatit větší sumu“. Ludmila V., Ostrava