Kapesné pro nejmenší děti. Odkdy, kolik a jak?

Měly by i malé děti dostávat pravidelně peníze? Vždyť všechno, co potřebují, jim rodiče obstarají. Kapesné je ovšem důležité. Děti mají díky němu možnost „nanečisto“ plánovat výdaje a příjmy, což je základem správného hospodaření.

První stupeň:  Od prasátka ke kapesnému

Nejmenší děti občas dostanou drobné do „prasátka“, pravidelně by však peníze dostávat neměly. Dětští psychologové radí začít s kapesným spolu s nástupem do první třídy, kdy děti získají pojem o hodnotě peněz a naučí se základy počtů. Zpočátku by to měla být nižší částka v řádu několika málo desítek korun a s výplatním termínem na začátku každého týdne, aby si dítě zvyklo na práci s penězi. Postupně by se interval vyplácení kapesného mohl prodloužit na měsíční.  

Kolik? Zlatá střední cesta

Na prvním stupni základní školy můžete s každým dalším ročníkem kapesné o něco málo navýšit. Starší děti na prvním stupni dostávají obvykle kolem 200 Kč za měsíc. Příliš vysoké kapesné může způsobit, že si dítě nebude vážit peněz. Pokud dítěti kapesné odepřete, nemá šanci se s nimi naučit zacházet. Starší děti by se ze svého kapesného měly podílet na některých pravidelných výdajích, jako je například platba za mobil.

 

Rozumně nastavené kapesné přispívá k finančnímu vzdělávání, do kterého se zapojila i společnost Fair Credit. Jednatel společnosti Tomáš Konvička se k této problematice vyjádřil v rozhovoru finančního speciálu MF Dnes.  

Hrajte si s dětmi na obchod

Využijte toho, že malé děti si s oblibou hrají na nakupování a domácnost a zasvěťte je touto formou do základů hospodaření. Děti by měly pochopit, že peníze nepadají z bankomatu, ale naopak je s jejich vyděláváním spousta práce. Nižší ročníky základní školy ještě neovládají složitější počty, a proto jim hravou formou předávejte hlavně principy nakupování ve smyslu „něco za něco“. K tomu může posloužit i hra na výměnný obchod, která dítěti objasní majetkové poměry, tedy co je „moje“, co je „tvoje“ a co je „naše“. Na trhu jsou zajímavé deskové hry na toto téma.  S finančním vzděláváním pomůže také dětská literatura.

Utraceno? Nic navíc

Dítě by se mělo samo rozhodovat, za co kapesné utratí; rodiče by o tom samozřejmě měli mít přehled a případně dítě nenápadně usměrnit. Důležité je vytrvat, pokud dítě vydá všechny peníze najednou a chce další. Když mu to vyjde, získá dojem, že je dostane kdykoliv, a nemá potřebu výdaje plánovat. Touto cestou se dítě nikdy nenaučí hospodařit.

Dvacka za jedničku?

Někteří rodiče používají peníze jako motivační nástroj. Za každou jedničku desetikorunu, za umyté nádobí dvacka. To je však nevhodná strategie, která může vést k tomu, že dítě přestane vnímat učení nebo pomoc doma jako něco, co chce dělat samo od sebe. Vytrácí se vnitřní motivace, nastupuje motivace vnější, finanční. To se postupně projeví, jak ve škole, tak doma. Známky jsou pak důležitější než radost z poznávání a domácí práce nejsou samozřejmou součástí rodinného života, ale placeným úkonem.

Kapesné pro starší děti. Vyzkoušejte si i systém „půjček“ nanečisto.

Další Lifestyle