Nezapomeňte podat odložené daňové přiznání včas!

Všichni, kdo pravidelně každý rok odevzdávají daňové přiznání, ho letos kvůli pandemii koronaviru nemuseli posílat k 1. dubnu, jak tomu obvykle bývá. Pokud jste však téhle možnosti využili, nepropásněte náhradní termín, který už se blíží. I kdybyste se totiž zpozdili byť o jediný den, nepříjemně  by se vám to prodražilo.

Odložené daňové přiznání

Takzvaný generální pardon ministryně financí umožnil těm, kdo se v souvislosti s šířením nemoci covid-19 dostali do finančních potíží, odložit si odevzdání daňového přiznání za rok 2019 a také samotné zaplacení daně.

Opatření se týká:

  • fyzických osob,
  • podnikajících fyzických osob,
  • právnických osob.

Ministerstvo financí termín posunulo o tři měsíce, je tedy důležité, abyste si v kalendáři červeně vyznačili středu 1. července 2020. Nemusíte o nic žádat, prodloužení je automatické, a platí jak pro přiznání podávaná osobně, tak elektronicky.

Vyhněte se penále

Dejte si ovšem pozor, abyste se s podáním přiznání a také se zaplacením daně nezpozdili. Pokud byste totiž obojí do prvního prázdninového dne nestihli, úředníci vám vyměří jednak penále a také úrok z prodlení za nedoplatek daně, ovšem za celé období. To znamená od 9. dubna, protože tyto sankce se obvykle účtují až od 5. pracovního dne prodlení.  Penále je stanoveno ve výši 0,05 % vyměřené daně za každý den prodlení. A úrok z prodlení se pak počítá z roční výše repo sazby ČNB, která k 11. 5. 2020 dosahovala 0,25 %, zvýšené o 14 procentních bodů.  

Jak daň zaplatit

Nejpohodlnější je daň zaplatit bezhotovostně bankovním převodem. Nemusíte se bát, že by peníze někde na dlouho „uvízly“. Platby se už v současné době vyřizují rychle, nejpozději v režimu D+1, což znamená, že když je odešlete v pondělí, v úterý se připíšou na účet. Je samozřejmě možné zaplatit i i hotově v pokladnách finančních úřadů, popř. použít poštovní poukázku A, letos nově bez poplatku.

 

Jak daňové přiznání vyplnit

Zřejmě nejjednodušší způsob je použít interaktivní formulář, který si stáhnete z webu Finanční správy. Zadáte do něj totiž pouze své příjmy a výdaje a formulář pak výši daně dopočítá sám. Pokud byste nicméně vyplňovali klasický tiskopis, na finančních serverech najdete návod jak na to krok za krokem.  Majitelé datových schránek by neměli zapomínat na to, že už čtyři roky platí povinnost podávat přiznání právě jejich prostřednictvím. Jinak jim totiž hrozí přísné postihy. V případě, že vám tenhle postup nevyhovuje, máte možnost datovou schránku deaktivovat. A to na každé pobočce CzechPointu. 

Myslete i na sociální a zdravotní 

V souvislosti s tím, že nový zákon ulevil živnostníkům i v oblasti placení povinného důchodového pojištění, a to v období od března do srpna 2020, umožnil jim také odevzdat přehled o příjmech a výdajích později. Konkrétně do 3. srpna. Pokud to do tohoto data uděláte a zároveň uhradíte doplatek pojistného, nemusíte se obávat žádných sankcí. Formulář pro vyplnění přehledu najdete na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). A prakticky totéž platí pro zdravotní pojištění. Lhůta pro podání přehledu OSVČ za rok 2019 byla prodloužena do 3. srpna a splatnost nedoplatku je do 11. srpna. Opět bez jakékoli sankce ze strany vaší zdravotní pojišťovny. 

Sankce od prvního dne prodlení

Ovšem v případě nedodržení uvedených termínů vám i u sociálního a zdravotního hrozí sankce už od prvního dne prodlení. A to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Pokuta za nedodání přehledů pak může být maximálně 50 000 Kč u sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Pokud jde o způsob placení, i v tomto případě je nejpohodlnější bankovní převod. Možné je samozřejmě platit i hotově v pokladnách ČSSZ či použít poštovní poukázku. U zdravotních pojišťoven můžete kromě výše uvedeného zaplatit i kartou na pobočce pojišťovny.

Další Finance a ekonomika