Tímto uděluji společnosti Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 044 55 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 294315 (dále jen „Správce“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu platné právní úpravy ochrany osobních údajů, včetně ustanovení § 7 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování: oslovování s nabídkou produktů a služeb Správce, včetně informování o marketingových akcích a soutěžích pořádaných Správcem a odebírání novinek.

Pro tyto účely může Správce zpracovávat: jméno, příjmení, kontaktní údaje, demografické údaje, případně také profesní údaje, údaje o úvěru a údaje o finanční situaci, které o mně Správce získal při jednání o smlouvě, a bude je využívat pouze pro efektivnější přizpůsobení svých marketingových aktivit mým potřebám.

Souhlas je udělen na dobu 3 let.

Tímto beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Pro nejjednodušší odvolání uděleného souhlasu využijte odkaz „odhlášení“ ze zaslaného obchodního sdělení. Kompletní informace pak naleznete v úplném znění našich podmínek zpracování osobních údajů.

Tímto potvrzuji, že jsem obeznámen, jakým způsobem mohu svůj souhlas odvolat i o svých dalších právech.

Pro komunikaci se Správcem ohledně ochrany osobních údajů lze využít následující kontakt: info@faircredit.cz.