Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Tímto uděluji společnosti Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 044 55 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 294315 (dále jen „Správce“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pro tyto účely může Správce zpracovávat: jméno, příjmení, kontaktní údaje, demografické údaje, případně také profesní údaje, údaje o úvěru a údaje o finanční situaci, které o mně Správce získal při jednání o smlouvě, a bude je využívat pouze pro efektivnější přizpůsobení svých marketingových aktivit mým potřebám.

Účel zpracování: oslovování s nabídkou produktů a služeb Správce, včetně informování o marketingových akcích a soutěžích pořádaných Správcem a odebírání novinek.

Souhlas je udělen na dobu 3 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Potvrzuji, že jsem obeznámen, jakým způsobem mohu svůj souhlas odvolat, viz. znění našich Podmínek zpracování osobních údajů:

„Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva u nás je prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.faircredit.cz nebo v sídle naší společnosti na adrese Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Formulář nám můžete odeslat jedním z následujících způsobů:

  • E-mail: formulář zašlete na adresu info@faircredit.cz a do předmětu napište „GDPR“. Pokud bude charakter žádosti vyžadovat Vaše jednoznačné ztotožnění, budete kontaktováni našimi pracovníky.
  • Listovní zásilkou: vytisknutý formulář zašlete na adresu sídla naší společnosti Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Dopis nadepište „GDPR“. Pokud bude charakter žádosti vyžadovat Vaše jednoznačné ztotožnění, budete kontaktováni našimi pracovníky. Ke kontaktu za účelem verifikace Vaší totožnosti nemusí dojít v případě, že formulář opatříte Vaším úředně ověřeným podpisem.
  • Osobně: vytisknutý formulář můžete podat v sídle společnosti Fair Credit na adrese Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, a to v pracovních dnech mezi 8:30 – 17:00 hodin. Podle charakteru žádosti můžete být požádán o předložení dokladu totožnosti.
  • Datová zpráva: přiložený vyplněný formulář odešlete z datové schránky vedené na Vaše jméno na adresu ID: mhe9vwi“

Potvrzuji, že jsem informován o svých právech v rámci zpracování osobních údajů, a to že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro komunikaci se Správcem ohledně ochrany osobních údajů lze využít následující kontakt: info@faircredit.cz