Kontaktní údaje

Fair Credit Czech s.r.o.
Kubánské nám. 1391/11
100 00 Praha 10
info@faircredit.cz tel: 800 800 122

Orgán dohledu

Orgánem dohledu je Česká národní banka (se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1).

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění Fair Credit Czech s.r.o. k činnosti

Fair Credit Czech s.r.o. je zapsaná v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeném Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz v sekci Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru – Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru.

Řešení soukromoprávních sporů

Fair Credit Czech s.r.o. uvádí, že kompetentním orgánem pro řešení soukromoprávních sporů je v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, soud, a v případech stanovených ustanovením § 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je k řešení sporů rovněž oprávněn Finanční arbitr (se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1).

§ 85 Pravidla poskytování rady

Fair Credit Czech s.r.o. uvádí, že společnost Fair Credit Czech s.r.o. ani její obchodní zástupci neposkytují radu podle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru.

Interní mechanismus vyřizování stížností

Informace o pravidlech vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů naleznete v dokumentech ke stažení – Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

O spotřebitelský úvěr lze zažádat prostřednictvím elektronického on-line formuláře nebo telefonicky na 800 888 120. Následně v co nejkratší době je žadatel kontaktován obchodním zástupcem, který na sjednané schůzce žadateli vše vysvětlí. Základní podmínky pro získání spotřebitelského úvěru jsou následující: Osoba starší 18 let, trvalý pobyt na území ČR, pravidelný zdroj příjmu. V případě, že se jedná o žadatele cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, musí doložit potvrzení k trvalému pobytu na území ČR (občané EU, mimo EU) nebo potvrzení k dlouhodobému pobytu (občané mimo EU).

Potřebné dokumenty pro získání spotřebitelského úvěru jsou následující: Platný občanský průkaz/cestovní pas/povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu v ČRdoklad potvrzující adresu žadatelova bydliště (např. SIPO, nájemní smlouva apod.), doklad o pravidelném příjmu (např. potvrzení o příjmu, daňové přiznání, výpisy z účtu a doklad o pravidelných výdajích).

V případě, že žadatel neposkytne úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení úvěruschopnosti, aby Fair Credit Czech s.r.o. mohl provést posouzení úvěruschopnosti, nebude žadateli spotřebitelský úvěr poskytnut.

Účel použití spotřebitelského úvěru

V případě produktu Fajn půjčka a JONATÁN se jedná o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno.

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Přehled nejen o době trvání spotřebitelského úvěru našich férových půjček naleznete ZDE.  U hotovostní Fajn půjčky je splatnost 45 nebo 60 týdnů, stávajícím zákazníkům poskytujeme spotřebitelský úvěr až do výše 70 000 Kč se splatností 80 týdnů. V případě produktu JONATÁN se splatnost pohybuje v rozmezí 3 až 36 měsíců.

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro  spotřebitele

Zápůjční úroková sazba je stanovena jako pevná pro celé období trvání smlouvy o Spotřebitelském úvěru a je přesně vyčíslena ve Smlouvě o Spotřebitelském úvěru.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů

Detaily viz kalkulačka nebo v sekci O půjčkách.

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtů, četnosti a výše pravidelných splátek

Detailní informace o produktu Fajn půjčka a JONATÁN naleznete v sekci O půjčkách.

Podmínky předčasného splacení

U produktu Fajn půjčka – viz bod č. 3 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

U produktu JONATÁN – viz bod č. 3 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

U produktu Fajn půjčka – viz bod č. 5 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

U produktu JONATÁN – viz bod č. 5 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Zpracování osobních údajů

Kompletní informace o rozsahu a podmínkách zpracování osobních údajů včetně vymezení vašich práv naleznete v dokumentu Obecné informace o zpracování osobních údajů

Pro uplatnění vašich práv, dotazů a připomínek týkajících se problematiky zpracování osobních údajů můžete využít Formulář pro podání námitek nebo žádosti týkající se zpracování osobních údajů.

Vyplněný formulář odešlete na info@faircredit.cz.