Vážení zákazníci,

z důvodu legislativních změn, které se budou s účinností ode dne 1. května 2020 vztahovat i na společnost Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 044 55 853, Vás tímto chceme s dostatečným předstihem informovat o změnách, které se promítnou do činnosti a běžného provozu společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Společnost Fair Credit Czech s.r.o. s účinností ode dne 1. 5. 2020 podléhá evidenci tržeb, a sice v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je společnost Fair Credit Czech s.r.o. povinna při hotovostním výběru plateb od zákazníka vystavit účtenku, a to v souladu s požadavky výše uvedeného zákona.

Společnost Fair Credit Czech s.r.o. bude zákazníkům vystavovat účtenky v elektronické formě, přičemž s touto formou vystavení a předání účtenky je každý zákazník srozuměn, a to udělením souhlasu v rámci uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo prostřednictvím SMS souhlasu.

Účtenky bude společnost Fair Credit Czech s.r.o. zákazníkům předávat vložením na zabezpečený zákaznický portál na www.portal.faircredit.cz. Přihlášení do zákaznického portálu, se kterým je každý zákazník srozuměn prostřednictvím dopisu zaslaného společností Fair Credit Czech s.r.o. neprodleně po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, bude probíhat standardním způsobem, tzn. že po přihlášení je nezbytné zadat email nebo uživatelské jméno a heslo. Účtenky zákazník nalezne na svém zákaznickém portálu v sekci Platby.

Na účtence, která bude vždy automaticky vložena na zákaznický portál, si bude každý zákazník moci zkontrolovat mimo jiné datum a čas hotovostního výběru, ale také částku, která byla obchodním zástupcem společnosti Fair Credit Czech s.r.o. vybrána.

V případě jakýchkoliv problémů či dotazů týkajících se zákaznického portálu se neváhejte obrátit na infolinku společnosti Fair Credit Czech s.r.o., tel.: +420 800 800 122, v případě nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu: info@faircredit.cz

Ing. Tomáš Konvička, MBA, jednatel společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Informace o evidenci tržeb v PDF