Zodpovědné úvěrování

Nic nezakrýváme, máme jasně otevřený a definovaný systém pro všechny naše zaměstnance, obchodní partnery a hlavně zákazníky.

  1. Jsme maximálně transparentní
  2. Nic nezakrýváme, máme jasně otevřený a definovaný systém pro všechny naše zaměstnance, obchodní partnery a hlavně zákazníky. Naše služby jsou dostupné, proces poskytování finančních produktů je srozumitelný a veškeré podmínky jsou předem stanoveny. To znamená, že zákazníkovi nic nezatajujeme a všichni mají právo si veškeré podmínky a smlouvy prostudovat s předstihem.

  3. Jsme féroví
  4. Všem našim zákazníkům nabízíme férové podmínky a dodržujeme veškeré právní normy a postupy. Nejen k zákazníkům, ale také k zaměstnancům a obchodním zástupcům uplatňujeme spravedlivý přístup.

  5. Jsme společensky zodpovědní
  6. Všichni naši zaměstnanci i obchodní zástupci naplňují společenskou odpovědnost, pod kterou se rozumí zodpovědný přístup k úvěrování, zodpovědnost vůči klientům a obchodním partnerům, odpovědnost při řízení lidských zdrojů, aktivní zapojení do společensky prospěšných aktivit.

  7. Jsme důvěryhodní a čestní
  8. Jsme důvěryhodný český zaměstnavatel a partner, který dbá na potřeby svých zaměstnanců, obchodních partnerů i zákazníků. Rovněž vycházíme z toho, že naši zákazníci potřebují naše služby k řešení svých potřeb a přání, a proto jsme čestní a poctiví a distancujeme se od jakéhokoli korupčního jednání.

  9. Jsme zde pro zákazníka
  10. Nenadřazujeme svůj zájem nad zájem zákazníka a nezneužíváme svého postavení s cílem vnutit zákazníkovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky. Zákazníkovi také nenabízíme naše služby, pokud je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že neodpovídají jeho potřebám, nebo pokud je pravděpodobné, že by půjčku nebyl schopen splatit.

Další Vzdělání a tipy