Vyjádření společnosti FCC k současné situaci

Společnost FCC vnímá současnou situaci jako velmi vážnou a samozřejmě v plném rozsahu respektuje všechna nařízení vlády ČR. Naší klíčovou prioritou je ochrana zdraví a bezpečnosti všech, kteří s námi jakýmkoliv způsobem spolupracují, ať jsou to zákazníci, obchodní zástupci či zaměstnanci. Na druhou stranu chceme i v současné nelehké situaci umožnit našim zákazníkům, aby mohli využívat služeb, na které jsou zvyklí již více než 7 let. Vzhledem k výše uvedenému jsme připravili souhrn opatření, pomocí kterých chceme minimalizovat riziko nákazy a zároveň udržet kontakt se zákazníky.

  1. Zaměstnanci i OZ byli informováni o současných rizicích spojených s přenosem nákazy a zároveň byli vyzváni k maximální ochraně nejen svého zdraví, ale zdraví všech osob v jejich okolí.
  2. Společnost upravila pracovní režim všem zaměstnancům tak, aby se minimalizoval vzájemný kontakt.
  3. Výběry splátek probíhají i nadále, ovšem s tím, že se kontakt mezi OZ (popř. jinou zastupující osobou) uskutečňuje v minimálním možném časovém rozsahu za použití ochranných pomůcek.
  4. V případě, že má zákazník obavu z osobního kontaktu a nepřeje si být navštěvován, nechť o tom telefonicky informuje svého OZ. U těchto zákazníků proběhne výběr formou bezhotovostní platby na účet. Instrukce k platbám získají od svého OZ či manažera.
  5. Zákazník, který je bezprostředně zasažen krizí, nechť bezprostředně kontaktuje svého OZ, jehož prostřednictvím bude společnost hledat pro příslušného zákazníka individuální řešení.
  6. Společnost intenzivně pracuje na vývoji produktu, který by umožnil prakticky eliminovat osobní kontakt mezi OZ a klientem.
  7. Společnost intenzivně pracuje na zajištění ochranných pomůcek pro své zaměstnance a OZ.
  8. V neposlední řadě zdůrazňujeme, že v odůvodněných případech společnost plně dodržuje veškerá karanténní opatření pro naše OZ i zaměstnance.

Věříme a doufáme, že tato nelehká situace v konečném důsledku ještě prohloubí dobré vztahy se zákazníky a posílí náš vzájemný respekt.  

Fair Credit Czech

Další Novinky ve Fair Credit