Stát znovu nabízí možnost výrazně snížit dluhy. Nepropásněte ji!

Ztěžují vám život exekuce, které na vás byly v uplynulých letech z různých důvodů uvalené? Pak možná právě vám může významně pomoct akce nazvaná „milostivé léto“, kterou stát spouští už podruhé, a to 1. září. Jakých dluhů se tedy můžete zbavit a za jakých podmínek?

Milostivé léto přináší šanci zastavit některé exekuce

A to tak, že zaplatíte svůj původní dluh – ovšem najednou, ve splátkách to není možné, který bude navýšený o administrativní poplatek. Ten činí 1815 Kč, je to náhrada nákladů exekutora. Když to uděláte, stát vám současně s tím odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Tím pádem se dluh, který po vás exekutor vymáhá, může výrazně snížit. Ovšem pozor, exekuce může být při splnění podmínek, viz dále, zastavená pouze v řízeních, které byly zahájené před 28. říjnem 2021.

Dobrou zprávou pro dlužníky je jistě i fakt, že počet exekucí, u nichž je možné odpustit zmíněné platby, tzv. příslušenství dluhu, je neomezený. Teoreticky se tedy takto můžete zbavit více exekucí najednou.

Věřitel musí být veřejnoprávní subjekt

Důležité je vědět, na jaké dluhy se milostivé léto vlastně vztahuje. Jsou to exekuce, kde ten, komu dlužíte, tedy věřitel, je tzv. veřejnoprávní subjekt.

Typicky se to tedy týká:

 • dluhů na zdravotním pojištění,
 • regulačních poplatků v krajských či městských nemocnicích,
 • nezaplacených pokut a koncesionářské poplatků,
 • dluhů za jízdu načerno,
 • dluhů za nájem v obecním bytě,
 • dluhů vůči některým dodavatelům energií,
 • nedoplatků za odvoz odpadu.

Milostivé léto nepomůže všem

Z výše uvedeného vyplývá, že dlužíte-li soukromým subjektům, pak se na vás odpuštění sankcí, úroků z prodlení ad. nevztahuje.

O jaké dluhy jde?

 • Bankovní i nebankovní půjčky,
 • dluhy u telefonních operátorů,
 • dluhy na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.

Milostivé léto nemůžete využít ani v případech, kdy:

 • váš původní dluh odkoupil soukromý subjekt,
 • exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení,
 • jste právě v oddlužení, tedy v insolvenci (došlo by tím ke zvýhodnění jednoho z věřitelů).

Jak postupovat? 

1.Kontaktovat exekutora

Ten vám sdělí výši dluhu, tzv. dlužné jistiny. Jestliže neznáte jeho jméno, najdete ho v některém z dokumentů o exekuci. Může to být pověření exekutora, exekuční příkaz nebo výzva exekutora. Také můžete využít online Centrální evidenci exekucí. Pokud byste nevěděli, komu vlastně dlužíte, název věřitele je uveden v exekučním příkazu. Popřípadě ho zjistíte od exekutora anebo opět v Centrální evidenci exekucí. Tam najdete i spisové značky exekucí a spisové značky soudu. Všechny tyhle informace budete potřebovat.

2.Poslat exekutorovi písemnou žádost

Konkrétně žádost o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta. Musíte to udělat nejpozději do 15. listopadu. Exekutor pak má patnáct dní od doručení žádosti na odpověď.

3.Během tříměsíční lhůty uhradit původní dluh (tzv. jistinu)

Aby exekutor vaši exekuci zastavil, musíte jistinu nebo její část, na kterou je vedena exekuce, zaplatit během tří určených měsíců, tzn. nejpozději do 30. listopadu 2022. Zároveň je třeba zaplatit už zmíněnou paušální náhradu nákladů exekuce. Zbytek dluhu pak bude odpuštěn a vaše exekuce zastavena.

Exekuční poradce

Další Finance a ekonomika