Společnost Úvěrová záchranka poškozuje naši pověst

Společnost Fair Credit Czech s.r.o. se stala předmětem neoprávněného zásahu do svých práv ze strany společnosti Úvěrová záchranka, s.r.o. 

Jednání společnosti Úvěrová záchranka spočívá zejména v poškozování pověsti společnosti Fair Credit Czech zveřejňováním účelových údajů o půjčkách společnosti Fair Credit s vysoce nadhodnocenými celkovými náklady na webových stránkách uverovazachranka.cz. jako i šířením reklamy v listinné podobě ve formě reklamních vizitek. Tímto dochází k neoprávněnému narušování soutěžních práv společnosti Fair Credit, přičemž jednáním společnosti Úvěrová záchranka je současně naplněna i konkrétní skutková podstata nekalé soutěže, zlehčování a klamavé reklamy. Výše uvedené jednání ze strany společnosti Úvěrová záchranka lze posuzovat i jako trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. V této souvislosti již začala společnost Fair Credit  podnikat právní kroky za účelem zabezpečení svých práv.

Další Novinky ve Fair Credit