„Šmejdi“ to budou mít zas o něco těžší

Spousta lidí každoročně podlehne nátlaku agresivních prodejců na předváděcích akcích, při podomním prodeji nebo třeba i nechtěným uzavřením smlouvy během telefonického hovoru. A pak jim často zbudou jen oči pro pláč. Mělo by se to ale brzy změnit, novela příslušného zákona totiž ochranu spotřebitelů značně posílí.

Přísnější pravidla pro uzavření smlouvy

Norma – novela zákona o ochraně spotřebitele – přináší hned několik významných změn. Jejich hlavním cílem je zpřísnění pravidel pro uzavření smluvního vztahu mezi prodejcem a kupujícím tak, aby druhý jmenovaný byl lépe chráněn v situacích, kdy obchodníci využívají nejednoznačné formulace nebo momenty překvapení. Jde tedy o ochranu před tzv. šmejdy, kteří se pomocí různých triků, manipulace, nátlaku a často nezákonných praktik pokoušejí vylákat zejména ze seniorů peníze za nekvalitní a předražené zboží.

Především už nebude možné uzavřít smlouvu po telefonu. Ta totiž bude nově platná až od chvíle, kdy ji spotřebitel odsouhlasí v písemné či elektronické podobě. Nic se nemění na tom, že pak bude mít ještě 14 dní na odstoupení. Důležité je, že tato lhůta poběží až od okamžiku, kdy spotřebitel smlouvu potvrdí. A ne jako doposud už od telefonátu, kdy si mnozí ani nebyli vědomi, že si něco objednali, čehož prodejci zneužívali.

Další důležitá změna proběhla v oblasti již zmíněných podomních prodejů či předváděcích akcí. Od takto uzavřených smluv bude možné odstoupit do 30 místo dosavadních 14 dnů. Navíc snadněji. A to, jak říká zákon, „jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli”. Obchodník tedy po vás nemůže chtít nějakou přesnou formu nebo znění. Stačí, když je jasné, co chcete vyjádřit. Můžete to udělat mailem, dopisem, telefonicky apod., ideálně ale tak, abyste to později mohli snadno prokázat.

 

Také poskytování půjček podlého regulaci

Zpřísnění pravidel v této oblasti lze nepochybně přivítat, protože se ukázalo, že určité skupiny obyvatel se nedokážou sprostým praktikám některých obchodníků bránit. Regulace ostatně funguje i v dalších oblastech (nejen) finančního světa. Platí to například i pro odpovědné poskytovatele půjček jako je společnost Fair Credit. Ta ke své činnosti potřebuje licenci od České národní banky a její půjčky poskytují certifikovaní obchodní zástupci, kteří jsou pravidelně proškolováni.

Aby sleva byla opravdu slevou

Díky novele budeme také schopni lépe se orientovat v cenách zboží. U zlevněných produktů totiž budou mít obchodníci povinnost nově uvádět, za jakou nejnižší cenu je před začátkem akce nabízeli v období ne kratším než třicet dnů. Což má bránit klamání spotřebitelů pokud jde o výši slevy. Ale pozor, toto se nebude vztahovat na věrnostní programy nebo na reklamy, ve kterých se obchodníci chlubí obecně nízkými cenami. Ani na potraviny nebo zboží, které rychle podléhá zkáze, popř. má krátkou dobu spotřeby.

Novela změní také pravidla pro zveřejňování recenzí na zboží či služby. Prodejci budou povinni zajistit jasnou informaci, že výrobek skutečně hodnotili ti, kteří ho zakoupili nebo užili. Zjednodušeně řečeno, falešné recenze budou nově považovány za nekalou obchodní praktiku. Stejně jako tvrzení, že recenze pochází od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili, aniž by obchodník toto tvrzení jakkoli ověřil či zajistil, že je pravdivé. A v neposlední řadě platí zpřísnění pravidel také pro provozovatele online tržišť. Ti nebudou smět umisťovat na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístí na základě zaplacení. Přesněji řečeno, musejí zákazníky upozornit, že se jedná o placenou reklamu.

Novela zákona už úspěšně prošla Parlamentem ČR a v polovině listopadu ji podepsal i prezident. Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena 7. prosince, účinná by tedy měla být přesně třicet dní poté.

Další Finance a ekonomika