Podpora v nezaměstnanosti byla pro rok 2023 zvýšena. Dotkne se to i vás?

Jak se pro letošní rok mění podpora v nezaměstnanosti? Jak dlouho můžete podporu dostávat? Co se stane, pokud nastoupíte na rekvalifikaci? Na tyto a další otázky odpovíme v článku.

Požádali jste letos? Dostane víc 

To, že byla maximální částka podpory v nezaměstnanosti pro letošní rok zvýšena, je jistě dobrá zpráva. I když ne pro každého. Pokud jste totiž přišli nebo přijdete o podporu žádat v letošním roce, platí pro vás maximum ve výši 22 798 Kč. Jestliže jste ale žádali ještě vloni a podporu pobírali třeba jen v listopadu a v prosinci, valorizace, tedy zvýšení částky se vás netýká. A platí pro vás maximum 21 488 Kč.

Samozřejmě neplatí, že každý, kdo pobírá podporu v nezaměstnanosti, dosáhne na výše uvedenou maximální částku. Konkrétní dávka se odvíjí od vašeho průměrného měsíčního výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí v posledním zaměstnání. Navíc její výše postupně klesá.

Konkrétně to znamená, že:

  • První dva měsíce dostanete 65 % svého průměrného čistého výdělku,
  • další dva měsíce 50 % průměrného čistého výdělku,
  • po zbytek tzv. podpůrčí doby částka klesne na 45 % průměrného čistého výdělku.

Pozor, jestliže jste v předchozím zaměstnání dali sami výpověď nebo odešli na základě dohody bez vážného důvodu, budete po celou dobu čerpání podpory, tedy už od začátku, pobírat jenom 45 % průměrného čistého výdělku. A pokud jste dostali výpověď kvůli hrubému porušení pracovních povinností nebo kvůli porušení jiné povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, pak nedostanete dokonce ani korunu. Totéž ovšem platí i pro jiné případy, například když máte povolený přivýdělek, pobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění, popř. podnikáte apod.

   

Potřebujete přivýdělek? 

Přidejte se k Fair Credit a pracujte podle toho, kolik si potřebujete vydělat!

Nabízíme vám dobře placený přivýdělek i jistou práci.

  • Přivydělejte si v průměru 8 700 Kč,
  • na hlavní činnost až 40 tisíc korun měsíčně,
  • možnost pracovat i podle toho, kolik si potřebujete přivydělat ke své hlavní práci, důchodu, rodičovské či ke studiu,
  • prohloubení vzdělání: pomůžeme s přípravou na složení povinné odborné zkoušky, navíc za vás uhradíme všechny náklady s tím spojené atd.

Podrobnější informace o nabídce spolupráce s Fair Credit najdete na našich stránkách.

Mám zájem o přivýdělek

 Jak dlouho máte na podporu nárok 

Připomeňme si také, jak dlouho je možné podporu v nezaměstnanosti pobírat. Zákon stanovuje tři varianty podle věku, a sice pokud je vám:

  • 50 let, máte nárok na 5 měsíců podpory,
  • více než 50 let a do 55 let, budete podporu dostávat 8 měsíců,
  • více než 55 let, můžete počítat s tzv. podpůrčí dobou v délce 11 měsíců.

O délce doby pro pobírání podpory rozhoduje věk uchazeče o zaměstnání ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Co se stane, když doba, po kterou máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, vyprší, se dočtete v rámečku.

Vláda pro letošek zvýšila některé dávky. Projeví se to i ve vaší peněžence?

Rekvalifikace? Podpora bude vyšší

Na začátku článku jsme uvedli, že maximální částka pro podporu v nezaměstnanosti dosahuje 22 798 Kč (pro ty, kteří o ní požádali/jí letos). Není to ale úplně přesné. Pokud se totiž rozhodnete absolvovat rekvalifikaci, můžete se těšit na víc peněz. Jak stanoví zákon, maximální výše podpory při rekvalifikaci dosahuje 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za určité období. To konkrétně znamená, že nejvyšší podpora při rekvalifikaci, pokud na ni nastoupíte letos, může dosáhnout až 25 549 Kč za měsíc. Ti, kdo svou rekvalifikaci zahájili už vloni, dostanou maximálně 24 081 Kč.

Nárok na podporu máte když…

Závěrem si připomeneme, kdo má vlastně nárok na získání podpory v nezaměstnanosti. Základní podmínkou je odvedených minimálně 12 měsíců důchodového pojištění, a to v průběhu posledních dvou let před tím, než jste byli zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. S tím, že důchodové pojištění za vás mohl odvádět zaměstnavatel, popř. vy sami jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

A pro úplnost dodejme, že potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob. Což může být například pečování o dítě ve věku do čtyř let, dlouhodobá dobrovolnická služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně atd.

Až vám podpora skončí

Co se stane ve chvíli, kdy pomine váš nárok na podporu v nezaměstnanosti? Pak už můžete počítat jenom s dávkou ve výši životního minima jednotlivce, což je 4860 Kč. Také se může stát, že úřad práce nebude vaši aktivitu při hledání zaměstnání považovat za dostatečnou. V takovém případě vám bude náležet pouze existenční minimum ve výši 3130 Kč. O změnách v sociálních dávkách pro letošní rok jsme psali v článku Vláda pro letošek zvýšila některé dávky. Projeví se to i ve vaší peněžence?

Další Finance a ekonomika