Odborná zkouška ČNB je nutností

Od prosince 2016 platí nový zákon o spotřebitelských úvěrech, který přinesl mimo jiné i povinné zkoušky odborné způsobilosti. Ty musí složit všichni, kteří nabízejí klientům jakékoliv spotřebitelské úvěry, a to v rámci bankovních i nebankovních institucí.

Garantem zkoušky je Česká národní banka, která také testy připravuje. Absolventi získají certifikát, který prokazuje jejich odbornou způsobilost. Právě díky němu mohou dále nabízet půjčky klientům. Nejzazší datum, kdy je nutné mít ‚papír‘ od České národní banky, je 1. prosince. Odborná zkouška je písemná a skládá se z teoretické a praktické části. Otázky jsou na úrovni vysokoškolského učiva – teoretická část zahrnuje 60 otázek, praktická část pak 2 případové studie po pěti otázkách. Časový limit na zkoušku je 120 minut, účastník přitom musí získat minimálně 72 bodů, a to alespoň 45 v teoretické a 12 v praktické části.

Další Novinky ve Fair Credit