Informace o možnosti odložení splátek

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že v současné době je v legislativním procesu novela Zákona o spotřebitelském úvěru a z ní plynoucí moratorium na splátky pro zákazníky zasažené současnou pandemií. Tento zákon ještě není v platnosti, nicméně očekáváme, že se tak stane kolem data 10. 4. 2020. Pokud bude zákon přijat, budeme ho samozřejmě plně respektovat, stejně jako veškeré další zákony platné v ČR….

Dle návrhu, který máme k dispozici, se moratorium týká všech úvěrů poskytnutých před 26. 3. 2020, jež nebyly k tomuto datu více jak 30 dní v prodlení. Moratorium může být využito až na 6 měsíců.  Zákazník si musí o odklad splátek požádat prostřednictvím jednoduchého formuláře, který bude k dispozici na webových stránkách naší společnosti. V současné době intenzivně pracujeme na tom, abychom zvládli zprovoznit všechny nezbytné procesy. Pokud máte momentálně problémy se splácením svého závazku z důvodu současné krize, prosíme kontaktujte svého OZ, popřípadě naši infolinku. Budeme se snažit vyjít vám vstříc a najít individuální řešení. Fair Credit Czech

Další Novinky ve Fair Credit