Desítky hesel pro přístup na různé web stránky? Zapomeňte, nově vám bude stačit jedno

Byť vám to možná zní jako pouhé sci-fi, vězte, že to postupně začíná být realita i pro obyvatele ČR . Díky poměrně rychlému šíření tzv. digitální identity by totiž mělo dojít ke svižnějšímu rozvoji digitalizace naší země, a tím i ke zvýšení komfortu nás všech při využívání pestré škály služeb.

Pokrok ženou banky

Ptáte se k čemu přesně že vám ta digitální identita bude? Dobře to bylo vidět třeba v první polovině letošního roku na příkladu daňového přiznání a také Sčítání lidu. O šíření služeb digitální identity se v ČR v poslední době zasloužil především bankovní sektor, z jehož iniciativy byly schváleny zákony umožňující, že se od 1. ledna 2021 jakákoli česká banka může stát poskytovatelem tzv. elektronické identity.

A tak klienti bank, které už tuto službu nabízejí, letos mohli pohodlně, jen pomocí svého počítače a internetu podat daňové přiznání anebo elektronicky vyplnit formulář pro Sčítání lidu. A nemuseli pro to udělat nic navíc, prostě k tomu jen využili způsob, pomocí kterého se přihlašují do svého internetbankingu, tzv. bankovní identity. Tu lze dnes už označit za jakousi univerzální digitální „občanku“. Třeba v případě Komerční banky je to KB Klíč atd.

Nejde jen manželství, rozvod a prodej nemovitosti

Digitální identita vám ovšem nabídne mnohem víc. Postupně byste díky ní měli mít možnost používat prakticky všechny služby státu, jako jsou různé žádosti a formuláře, výpis z trestního rejstříku, e-recept od lékaře atd. atd. jen prostřednictvím svého chytrého mobilního zařízení nebo počítače. Jsou země, kde to už takhle funguje, a nejde jen o vyspělé západní státy. Vzorem by nám mohlo být třeba Estonsko. Prakticky jediné, co dnes pomocí svého počítače Estonci udělat nemůžou, je uzavření manželství, rozvod a prodej nemovitosti. Tady se sluší dodat, že v tuzemsku tohle všechno bude ještě nějaký čas trvat. Právě česká státní správa je totiž největší brzdou digitalizace společnosti, z hlediska tzv. eGovernmentu patříme k nejhorším zemím Unie.

Elektronickými službami státu to ale nekončí. V plánu je, že digitální identitu začneme postupně používat i pro komunikaci s komerčními subjekty, jako jsou různé e-shopy, poskytovatelé energií a podobně. Mimo jiné nám díky tomu odpadne nutnost používat (a tím pádem i schraňovat) pro každý z nich jiné přihlašovací údaje. Soukromé firmy by měly službu začít postupně implementovat ve druhé polovině letošního roku.

 

Jak digitální identitu získat

Pokud vás výše popsané zaujalo, pak vězte, že v současnosti můžete digitální identitu získat několika způsoby.

  1. Bankovní identita –  Je to asi nejjednodušší způsob, podle toho, jak na tom vaše banka v zavádění služeb bankovní identity je. Základní přehled o situace získáte i z webu Bankovní identita, samozřejmě je dobré se informovat u své banky. Každopádně, jak už bylo výše zmíněno, prostřednictvím bankovní identity budete moci využívat nejen služeb státu, ale i soukromých firem.
  2.  Národní identitní autorita (NIA) – Na tomto Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci si na adrese eidentita.cz vytvoříte svůj účet, a takto získáte identifikační údaje pro využívání služeb státu. V rámci této varianty můžete využívat svůj občanský průkaz s čipem nebo také tzv. Mobilní klíč eGovernmentu.
  3. Účet mojeID – Pro přihlášení je účtu nutné přidat bezpečnostní klíč a zpřístupnit služby veřejné správy podle návodu na webu provozovatele služby.

 

 

Další Vzdělání a tipy