Blíží se konec „kovidového“ odložení splátek. Jste připraveni?

V reakci na ekonomické potíže, které vyvolala karanténní opatření proti nemoci covid-19, zavedla v dubnu česká vláda tzv. úvěrové moratorium. Poskytovatelé úvěrů od té doby museli svým klientům umožnit odložení splátek úvěru. Moratorium ovšem v říjnu skončí.

Většina lidí zvolila  delší dobu pro odklad

Odložení splátek je závazné pro všechny banky i nebankovní společnosti, nicméně využít ho lidé samozřejmě mohli dobrovolně. A když se někdo pro tuto možnost rozhodl, podle ministerstva financí se nemusí obávat, že by mu to přineslo negativní zápis do registrů dlužníků a tedy komplikaci při případných budoucích žádostech o úvěr. Ministerstvo rovněž chtělo předejít tomu, aby klienti po skončení odkladu platili úroky v takové výši, která by pro ně byla likvidační. Proto je součástí tohoto zákona zastropování smluvního úroku po dobu odložení splátek. Ten tak může dosáhnout maximálně výše zákonného úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. 

Co se týká trvání moratoria, byly stanoveny dvě vlny. První trvala do konce července. Jak ale podotýká Tomáš Konvička, jednatel společnosti Fair Credit, z jejích klientů tuhle možnost zvolilo jen asi 10 až 15 % těch, kteří se rozhodli pro odložení splátek. Většina se vybrala šest měsíců, tato druhá a poslední vlna tedy poběží do konce října. Jelikož se termín blíží, je určitě dobré se na to připravit s předstihem.

Zeptali jsme se proto Tomáše Konvičky, co mají klienti na konci října očekávat a jak situaci nejlépe zvládnout.

Co se stane po skončení moratoria?

Moratorium lidem přineslo zmrazení povinnosti splácet své úvěry, a to bez sankcí. Jakmile jeho platnost vyprší, k čemuž dojde na konci října, nastane povinnost vrátit se zpátky do původního splátkového kalendáře. S tím, že ten se o dobu, po kterou bylo možné splácení úvěru přerušit, prodlouží.  

Co když nebudu mít na splátky?

Je pravděpodobné, že určitá část klientů skutečně na splátky mít nebude, z různých důvodů. První a nejdůležitější věc, kterou je v tu chvíli potřeba udělat, je kontaktovat společnost, od níž čerpáte úvěr. Je třeba s představiteli firmy mluvit, nic nezastírat a jasně vyjádřit připravenost situaci řešit. Pak s největší pravděpodobností zažádáte o individuální úpravu splátkového kalendáře. Většina seriózních společností, které jsou sdružené v profesních asociacích, by vám v tomto měla vyjít vstříc. Nicméně znova zdůrazňuji, že je třeba jasně projevit dobrou vůli, musíte chtít splácet, alespoň v rámci svých možností. Pak jsem přesvědčený, že vám firma vyjde vstříc.

Na koho se mám obrátit?

Nejlépe na svého obchodního zástupce, s nímž jste domlouvali čerpání úvěru. Popřípadě kontaktujte centrálu společnosti, spojení jistě najdete na jejím webu, tam už vás přesměrují na nejvhodnějšího pracovníka.

 

Jste klienty Fair Credit a využili jste moratorium? Jsme připraveni vám pomoci

Pokud byste se v souvislosti s ukončením období pro odložení splátek úvěru dostali do jakýchkoli potíží, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni vám pomoci situaci řešit okamžitě, tak abychom společně s vámi předešli případným větším obtížím do budoucna. Zavolejte nám na naši infolinku 800 800 122 nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Důkazem, že není sebemenší důvod otálet nebo se něčeho obávat, jsou mimo jiné nedávné výsledky průzkumu agentury STEM/MARK. Ta oslovila naše stávající i potenciální klienty, mezi nimiž byli zástupci obou pohlaví, různého věku, vzdělání i místa bydliště napříč celou ČR, a položila jim mnoho otázek na téma spokojenosti s nabídkou a poskytovanými půjčkami od Fair Credit a s přístupem obchodních zástupců.

To, co jsme se dozvěděli, nás velmi potěšilo. Zjistili jsme totiž mimo jiné, že:
  • s půjčkou od Fair Credit je spokojeno 96 % klientů, 
  • se svým obchodním zástupcem je spokojeno 98 %  klientů.

Další Finance a ekonomika